Menu
Hydro Karmøy

Sterkt 2015 for Hydro Karmøy

Aluminiumprodusenten Hydro Karmøy la i dag frem et meget godt årsresultat. Utsiktene for 2016 er imidlertid ikke like positive.

Av Egil M Solberg | 17.02.2016 15:12:58

– Fjoråret startet veldig bra, men vi har opplevd fallende priser gjennom året, noe som har gitt lavere inntjening mot slutten av året, enn i de første kvartalene, sier fabrikksjef for metallverket Trond Olaf Christophersen.

Resultatet for fjerde kvartal viser at forretningsområdet Primærmetall ved Hydro Karmøy gikk med 42 millioner kroner i overskudd før renter og skatt. For året under ett viser regnskapet et tilsvarende overskudd på 519 millioner kroner.

– En av hovedårsakene til prisnedgangen er at Kina nå produserer langt mer aluminium enn sin innenlandske etterspørsel, sier fabrikksjefen.

Samtidig har den norske kronen svekket seg nesten 20 prosent mot amerikanske dollar.

– Siden prisen på aluminium noteres i dollar, mens vi har en stor andel av våre kostnader i kroner, betyr det at vi har blitt skjermet mot deler av denne prisreduksjonen, sier Christophersen.