Menu

Sterk vind på Karmsund bro

Det meldes om sterk vind på tvers av Karmsund bru. Bilister bes utvise forsiktighet på brua.

Av admin | 19.11.2012 14:59:08

Førere av store lette kjøretøy med betydelig vindfang bes spesielt om å utvise forsiktighet.

Av Egil M Solberg | 19.11.2012 kl.14:59