Menu

Sterk tro på Rogfast

Bedriftene i Rogaland har sterk tro på at en ferjefri forbindelse mellom nord- og sørfylket. Dette vil bety mye for den enkelte bedrift, men også for samhandling og markedsutvikling.

Av Egil M Solberg | 18.08.2017 11:04:49

Dette fremkommer av en spørreundersøkelsen som næringsforeningene i Haugesund og Stavanger har gjennomførte.

– Dette viser hvor viktig infrastruktur er i samfunnet. Rogfast vil for Rogaland ha enorm betydning og bygge regionen mer sammen, sier Terje Halleland i Frp til Radio Haugaland i dag.

Mens 94 prosent av bedriftene i nord-fylket er positive til Rogfast, er tilsvarende tall for bedrifter sør for Boknafjorden 90 prosent.

– Haugalandet kan utnytte arealknappheten i sørfylke, her ligger næringsparken på Gismarvik midt i smørøyet med sine fasiliteter. Flyplassen får større nedslagsfelt, samtidig som Sola kommer nærmere. Skole, arbeidsplasser, sosiale arrangement kan også lettere brukes på begge sider av Boknafjorden, understreker Halleland.