Menu
Boligpriser

Sterk start på 2017 for byggenæringene

Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin i fjor, melder SSB.

Av Egil M Solberg | 03.07.2017 07:36:02

Den sterke veksten i 1. termin 2017 har sammenheng med økt omsetning blant virksomhetene i næringen oppføring av bygninger, blir det opplyst.

Denne næringen opplevde en økning på 11,2 prosent fra 1. termin 2016.

Til sammenligning var økningen i næringen på 3,8 prosent fra 1. termin 2015 til samme termin 2016.

Sterk vekst kan også observeres i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet.

Denne næringen opplevde en oppgang på 10,0 prosent i forhold til 1. termin 2016, mot 1,7 prosent fra 1. termin 2015 frem til 1. termin 2016.

Veksten i anleggsnæringene var på 9,0 prosent i 1. termin 2017 sammenlignet med samme periode året før, melder SSB.