Menu

Sterk EU-motstand

Selv om EU-motstanden har gått ned med 9 prosentpoeng i Norge det siste året, er det fortsatt over 70 prosent av folket som er imot medlemskap.

Av admin | 25.01.2013 05:58:23

Den ferske målingen Sentio har gjort for Nationen og Klassekampen, viser at 70,8 prosent av de spurte sier nei til norsk medlemskap i EU. Bare 18,7 prosent sier ja.

Av Rolf Helge Tveit | 25.01.2013 kl.05:58