Menu

Sterk auke i magasinfyllinga

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgraden i norske magasin 56,4 %. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 4,7 % mot % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 47,2 %.

Av admin | 05.06.2008 09:18:03

Vest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 52,0 prosent. Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 59,4 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 56,9 prosent, melder NVE.

Av Egil Kr. Solberg | 05.06.2008 kl.09:1