Menu

Stenging av Hydro-anlegg i Stortinget

Frp's Øyvind Vaksdal tar saken om stenging av 600 arbeidsplasser ved Hydros metallverk på Karmøy opp i Stortinget. Habn vil spør miljøvernministeren om hun vil overprøve SFTs avslag.

Av admin | 14.02.2007 15:04:56

Øyvind Vaksdal vil spør miljøvernministeren om hun vil overprøve SFTs avslag slik at Hydro slipper å stenge den eldste delen av metallverket (Søderberg-anlegget) tidligere enn planlagt.

Hydro har anket til SFT’s avslag på søknaden om dispensasjon fra nye og strengere utslippsgrenser. Det er de nye utslippsgrensene for det tjæreholdige stoffet PAH samt utslippene av støv fra råstoffet alumina Hydro vil få problemer med å overholde etter 30. oktober i år.

Hydro har planlagt å stenge Søderberg-anlegget på Karmøy ved utgangen av 2009 ettersom myndighetene da vil innføre enda strengere utslippsgrenser.

Av Egil Kr. Solberg | 14.02.2007 kl.15:0