Menu

Stengert Søderberg-linjen i 1. kvartal 2009

Hydros Søderberg-anlegg på Karmøy skal stenges i første kvartal 2009. Styret i Norsk Hydro ASA godkjente onsdag planen om forsert nedstenging av den eldste elektrolyseteknologien ved Hydros aluminiumverk på Karmøy.

Av admin | 10.12.2008 13:26:35

Anlegget, som årlig produserer om lag 120.000 tonn aluminium, vil etter planen være stengt ved utgangen av første kvartal 2009. Denne timeplanen har bakgrunn i et sterkt fallende marked for aluminium.

Hydro legger vekt på at nedstengingen skal skje på en sikker og trygg måte, og at omstillingsarbeidet for de om lag 450 berørte Karmøy-ansatte gjennomføres ryddig og organisasjonsmessig forsvarlig.

Etter at Søderberg-teknologien er stengt ned, vil Hydros Karmøy-anlegg produsere rundt 170.000 tonn primæraluminium årlig, basert på såkalt prebake-teknologi, og ha en arbeidsstokk på rundt 950, inkludert ansatte i videreforedlings-enhetene.

Foreløpige estimater viser at kostnadene ved nedstenging vil kunne bli om lag 300 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Norsk Hydro ASA.

Av Egil Kr. Solberg | 10.12.2008 kl.13:2