Menu
asfalt veiarbeid

Stenger Strandgata

Mandag til onsdag i neste uke vil det pågå asfalteringsarbeid i Strandgata mellom Skippergata og Kaigata.

Av Egil M Solberg | 30.06.2016 12:12:25

I forbindelse med disse arbeidene vil Strandgata være stengt for sørgående trafikk. Gata vil imidlertid være åpen for buss og varelevering fra sør.

Det vil ikke være anledning til å nytte korttidsparkering på østsiden i den tiden arbeidene pågår.

Disse tiltakene gjøres for å ivareta sikkerheten for de utførende mannskapene og de som ferdes i gata, samt for å ferdigstille arbeidene på kortest mulig tid.

Dette opplyser Haugesund kommune i dag.