Menu

Stenger elva igjen

Etne Elveigarlag har vedtatt at Etneelva ikke blir åpnet for fiske etter laks og sjøaure i år.

Av admin | 24.03.2015 06:45:53

Dette er det tredje året siden 2010 at elva stenger. Et enstemmig årsmøte står bak beslutningen.

– I 2013 ble det telt 1154 villaks, 922 sjøørret og 78 rømt oppdrettslaks. I tillegg ble det også tatt ut 137 oppdrettslaks nedenfor fella, forteller Vidar Børretsen, formann i elveeierlaget til Dagens Næringsliv.

– Vi stengte for fiske igjen ifjor. Da telte vi bare 416 villaks, 359 sjøørret samt hele 172 oppdrettslaks i fella. Så utviklingen er så dramatisk negativ at vi ikke har noe valg. Vi er nødt til å stenge elva for fiske også i år. Og selv med stengt elv, tilsier prognosene at vi ikke vil nå gytebestandsmålet i 2015, sier han.