Menu

Steinras i Odda

Det har gått et steinras på riksveg 13 ved Byrkjenes i Odda. Veien er delvis åpen for trafikk, men nedbørsmengden gjør at veien vurderes stengt på grunn av fare for flere ras.

Av admin | 26.08.2016 13:07:34

Vegvesenet er på stedet og vurderer situasjonen.

Nedbørsmengdene på stedet gjør at det er en viss fare for at det kan komme både jordras og flere steinras.