Menu
Stavanger politikammer
Stavanger politikammer. FOTO: Politiet

Stavanger får hovedkontoret

Stavanger blir hovedkontor i det nye Sør-Vest politidistrikt fra 1. januar 2016. Valg av sted for nytt hovedkontor vil i liten grad påvirke polititjenestene på Haugalandet og i Sunnhordland.

Av Egil M Solberg | 16.12.2015 14:37:34

Det er Politidirektoratet (POD) som fikk i oppdrag å bestemme hvor hovedkontoret i det nye politidistriktet skulle lokaliseres.

Det ble gjennomført ei kartlegging og en analyse som ble lagt til grunn for forslaget som ble sendt ut på høring i oktober. POD mottok nærmere 250 høringssvar.

Valg av sted for nytt hovedkontor vil i liten grad påvirke polititjenestene ovenfor befolkninga direkte, men skal gi politidistriktet best mulige rammevilkår for å levere gode tjenester, heter det i en pressemelding.