Menu

Statoil kjøpte for 68 milliarder i fjor

Operatøren Statoil kjøpte varer og tjenester for 67,7 milliarder kroner i 2006. Selskaper i Norge sto for hele 78 prosent av leveransene.

Av admin | 21.02.2007 09:31:06

? Fjorårets forbruk er ni prosent høyere enn i 2005, noe som gjenspeiler selskapets høye aktivitet både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har gjort fornuftige og framtidsrettete investeringer i 2006, sier direktør for anskaffelser, Kjell-Erik Østdahl ifølge pressemelding fra Statoil.

De siste årene har selskaper med fakturaadresse i Norge tatt stadig større andel av leveransene. I 2004 sto norske selskaper for 72 prosent, i 2005 74 prosent, mens andelen kom opp i 78 prosent i fjor.

? Dette viser at norsk industri er konkurransedyktig og at Statoils aktiviteter skaper ringvirkninger for samfunnet, sier Østdahl.

Av Egil Kr. Solberg | 21.02.2007 kl.09:3