Menu

Staten må betale for Birgitte-saken

Advokat Arvid Sjødin mener staten må betale saksomkostningene i erstatningssaken mot Birgitte Tengs fetter. Gulating lagmannsrett frikjente Birgitte Tengs fetter for drapet, men dømte ham til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

Av admin | 05.02.2003 17:59:55

Høyesterett vurderer nå om denne saken skal gjenopptas. Fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har begjært fri sakførsel, melder NTB. – Det ville være urimelig dersom Birgittes foreldre fikk denne regningen, sier Sjødin.

Sjødin har levert en begjæring om fri sakførsel, og dette spørsmålet ligger nå til behandling i Justisdepartementet. I løpet av årene har Birgitte-saken påført advokaten store utgifter. – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette, sier Sjødin. Han regner med at Høyesterett i løpet av kort tid vil ta en avgjørelse i saken.

Birgittes fetter venter også på en avgjørelse fra Den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg, som skal vurdere om erstatningsdommen er i strid med Den europeiske menneskerettighets- konvensjonen. Han ble tilkjent 475.000 kroner erstatning etter frikjennelsen. Denne saken kommer opp for Høyesterett i mai. (Kilde: NTB)