Menu

Startenergi for juni er tildelt

Startenergi på kr.10.000,-, som blir delt ut annenhver måned av Haugaland Kraft, gikk denne gang til Karmøy frivillighetssentral IOGT.

Av admin | 24.06.2008 15:05:28

Frivillighetssentralen har som mål å være et bindeledd og kontaktpunkt mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats.

Pengene som ble tildelt, vil bli brukt for å skape aktiviteter for barn og unge gjennom sommer-månedene.

Vi ønsker Karmøy frivillighetssentral lykke til med arbeidet.

Av Egil M Solberg | 24.06.2008 kl.15:0