Menu

Startenergi for juni er tildelt IOGT

Sponsor-støtten fra Haugaland Kraft, Startenergi, som tildeles annenhver måned, gikk denne gang til Karmøy frivillighetssentral IOGT.

Av admin | 24.06.2008 12:09:25

Haugaland Kraft begrunnet dette med at Frivillighetssentralen har som mål å være et bindeledd og kontaktpunkt mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats.

Pengene som ble tildelt, vil bli brukt for å skape aktiviteter for barn og unge gjennom sommer-månedene.

Haugaland Kraft bidrar med støtte til frivillig barne- og ungdomsarbeid og prioriterer spesielt aldersgruppen 13 til 15 år. Støtten går til både sommer-, vinter- og innendørs-idrett, og har inngått  avtaler med mange  lag og foreninger i regionen.
 

Av Egil Kr. Solberg | 24.06.2008 kl.12:0