Menu
lus

Start på Lusekampanjen

Lusfri Norge har som mål å forebygge spredning av hodelus, og har siden 2006 ledet nasjonale kampanjer mot hodelus i uke 35. I dag går startskuddet for en ny kampanje.

Av Eirin Marthinussen | 29.08.2016 12:15:43

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Det er viktig å sjekke ofte med lusekam (minst en gang i måneden) slik at hodelus oppdages og sjansen for å smitte andre reduseres.

Sannsynligheten for smitte fra for eksempel møbler, kosedyr og luer er liten.

Barn er mer utsatt for smitte enn voksne.