Menu

– Stadionsaken må behandles forsvarlig

Ordfører Petter Steen jr. har ikke tenkt å ødelegge for Flotmyr Utbygging i stadion-saken, men presiserer at han sitter med ansvar for store verdier og ikke ønsker en tomteovertagelse før alle garantier er på plass.

Av admin | 15.02.2007 13:14:55

Han liker dårlig at saken blir debattert i media. – Jeg tror det tjener liten hensikt å drive på med noe mediapolimikk om dette. Nå handler det om å jobbe hardt for å få på plass de siste brikkene, sier Steen jr. Han mener rådmannen og politikerne i formannskapet ikke har misforstått saksgangen til Flotmyr Utvikling, men åpner for et oppklaringsmøte. – Jeg ser ikke at noen har misforstått noen ting som helst, men når en ber om ytterligere presisering så er det en helt naturlig del av en saksbehandling, sier Steen jr. Han ønsker ikke å skape problemer for prosessen og bedyrer at han ikke plutselig er blitt stadionmotstander, men fremholder viktigheten av en forsvarlig behandling. – Det har alltid vært kommunen sin intensjon om å behandle saken snarest mulig, men det er så store verdier det er snakk om at en rask behandling ikke skal gå på bekostning av en forsvarlig behandling, sier Steen jr.

Av Magnus Berning | 15.02.2007 kl.13:1