Menu

Stadig flere kjører i narkorus

25 prosent av dødsulykkene og ulykkene med personskade er rusrelatert.

Av Egil M Solberg | 25.07.2017 18:52:38

Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken går ned, men fortsatt kjører altfor mange i ruspåvirket tilstand, ifølge Statens vegvesens dybdeanalyser.

Tallet på 25 prosent er dessuten en underdrivelse, da det i en tredel av ulykkene ikke blir tatt blodprøver som undersøkes for å avdekke mulige rusmidler.

Antall førere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, har økt fra 2000 i 1990 til 6000 i 2016. I perioden har det vært sterkest økning i antall førere påvirket av amfetamin og cannabis.