Menu
Elbil
Elbilsalget utgjorde totalt nesten en fjerdedel av totalmarkedet.

Stabilt bilsalg

Bilsalget i Rogaland holder seg stort sett stabilt til tros for nedgangen i oljeindustrien.

Av admin | 30.10.2015 07:29:45

Tall fra Opplysningskontoret for Veitrafikken viser at det fram til september i år er solgt 9200 biler. Det er en nedgang på kun 0,5 prosent.

I august ble det registrert 12 604 nye personbiler, det er 1160 flere (+10,1 %) enn i august 2014.