Menu
NAV

Stabil ledighet i Rogaland

Det har ikke vært noe tegn til økende arbeidsledighet i Rogaland de siste tre månedene. Haugesund har den høyeste ledigheten på Haugalandet med 4,4 prosent, Karmøy har 3,7.

Av Egil M Solberg | 23.12.2016 11:33:33

Justert for sesongvariasjoner er ledigheten stabil ved utgangen av året, både når en ser på helt arbeidsledige og summen av de helt uten arbeid og de som deltar på tiltak via NAV.

– Det er positivt at ledigheten har stabilisert seg mot slutten av 2016. Vi venter samtidig at tallene vil holde seg høye utover vinteren, seier direktør i NAV, Truls Nordahl.

Ved utgangen av desember er ledigheten i Rogaland på 4,5 prosent. Delen helt ledige i Norge er 2,8 prosent.

Haugesund har den høyeste ledigheten på Haugalandet med 4,4 prosent, Karmøy har 3,7. Tysvær har en ledighet på 1,9 prosent og Suldal helt nede på 0,8 prosent. Vindafjord har 3,2 prosent.