Menu
NAV

SSB: – Færre ledige

Det er 4000 færre arbeidsledige her i landet nå, enn det var i januar ifølge tallene i arbeidskraftundersøkelsen.

Av admin | 23.06.2016 06:01:08

Tallene der gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige og kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.

128.000 nordmenn var arbeidsløse i april. Det tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSBs tall.