Menu
Karmøy Rådhus FOTO: Kjell Bua

Spør om Karmøy

Et utvalg av Karmøys befolkning skal intervjues om hjemkommunen sin. Svarene blir en del av grunnlaget til Karmøys utredning av framtidig kommunestruktur.

Av Rolf Helge Tveit | 24.04.2015 06:52:40

Kommunale tjenester, avstand til tjenestene og mulighet for å drive politisk påvirkning er blant temaene kommunen ønsker svar på.

I første omgang skal det kartlegges hvor sterkt kommunen står uten å slå seg sammen med noen, det såkalte 0-alternativet.

Allerede i midten av mai skal det presenteres for formannskapet, ifølge Haugesunds Avis.