Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Spår vekst i Haugesund

Statistisk Sentralbyrå spår en befolkningsøkning i Haugesund, fra 36 951 innbyggere i 2016 til 47 300 i 2040. Den eneste kommunen uten forutsigbar vekst er Utsira.

Av Eirin Marthinussen | 21.06.2016 14:39:29

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring.

Karmøy vil gå fra 42 187 innbyggere til 48 800.

Sveio fra 5 593 til 7 600.

Tysvær fra 10 925 til 13 800.

Bømlo fra 11 778 til 14 200.

Stord fra 18 775 til 24 000.

Utsira holder seg på 200.

Se full oversikt her.