Menu

Spår god sesong for bøndene

En mild vinter og vår gjør at bøndene har uvanlig god kvalitet på graset.

Av admin | 28.05.2014 08:20:04

Førsteslåtten ser ut til å bli bedre enn de to foregående årene, med god kvalitet og mye gras.

Norsk landbruksrådgivning spår en god sesong for bøndene.

Av Rolf Helge Tveit | 28.05.2014 kl.08:19