Menu

Sør-Karmøy Vindpark i nei-sonen

Som et av de første fylkene i landet legger Rogaland nå fram en samlet plan for vindparkutbygging. Vatsheiane i Vindafjord ligger i ja-sonen. Det gjør ikke Sør-Karmøy vindpark i Karmøyheiane.

Av admin | 01.02.2007 09:09:45

Utkast til vindkraftplan for Rogaland som nå foreligger, trekker opp de store linjene for hvilke områder som kan få vindmøller, og ikke minst hvilke som er uaktuelle. Den allerede godkjente vindparken i Tysvær er også plassert i en ja-sone. Utkastet skal nå ut på bred høring og til behandling i kommunene før den havner hos fylkestinget i juni, skriver Stavanger Aftenblad. Deretter går planen til godkjenning i Miljøvern- og andre berørte departementer og instanser hvor den utvilsom vil bli tillagt stor vekt i konsesjonsbehandlingene framover.

Av Magnus Berning | 01.02.2007 kl.09:0