Menu

Songstad ny politimester

Politiinspektør Kaare Kjølberg Songstad er av Kongen i statsråd i formiddag utnevnt som ny politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Av admin | 02.02.2007 12:38:59

– Politiinspektør Songstad åremålsutnevnes til politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, heter det i protokollen fra statsråd.

Sognstad var sammen med Gro Rossehaug, Modolf Haraldseid og Dagfinn Torstveit og Johan Brekke søkere til stillingen som politimester etter Karl-Henrik Sjursen. Songstad er i dag politiinspektør i Hordaland politidistrikt, skriver Haugesunds Avis på nett.

Av Magnus Berning | 02.02.2007 kl.12:3