Menu
domstol konfliktråd

Som vanlig i Konfliktrådet

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland har i løpet av 2015 mottatt 347 saker totalt, mot 353 saker i 2014. En nedgang med 6 saker.

Av Egil M Solberg | 07.01.2016 12:30:58

Voldssaker utgjør den største kategorien. Det er samme tendens som på landsplan.

Statistikken for 2015 i Haugaland og Sunnhordland fordeler seg på 178 straffesaker, 50 sivilt henlagte (overført fra Politiet) og 119 sivile saker.

Vold dominerer årsstatistikken i Haugaland og Sunnhordland med 18%, sammen med økonomiske konflikter 14%, annen kriminalitet 13%, skadeverk 12%, Trusler 10% og Krenkelser 8%, Naskeri 7%.

Ettervirkninger av alvorlige lovbrudd som vold, trusler og vinningskriminalitet gjør at mange har behov for å møtes og snakke sammen. Det gjelder både gjerningsperson og offer, samt andre berørte parter, opplyser Konfliktrådet i en pressemelding.

Straffereaksjoner for unge
Nye straffereaksjoner for ungdom ble innført i 2014. Det gjelder ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

I løpet av 2015 ble det i Haugaland og Sunnhordland registrert 0 ungdomsstraffer, men to saker ankes denne uken i Lagmannsretten.

14 ungdomsoppfølginger er startet opp i 2015. Ungdommen må – foruten å møte dem de har påført skade – forplikte seg til å følge ungdomsplan med ulike krav over en lengre periode.