Menu

Solstad Offshore må ta store tap

Konkursen i MPU Offshore Lift ASA rammer Solstad Offshore med stor tyngde. MPU har startet byggingen av et plattformfjerningsfartøy, men nå melder styret i MPU at de ikke ser noen løsning for videre drift og slår selskapet konkurs.

Av admin | 30.06.2008 10:18:06

Største eier i selskapet er Solstad Offshore, som har en andel på 30,23 prosent i selskapet. De regner med at både den innskutte egenkapitalen på 209 millioner og et konvertibelt obligasjonslån på nesten 160 millioner norske kroner er gått tapt. 

? Jeg har ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen, sier styreleder Lars Peder Solstad til Oilinfo.

Selskapet meldte tidlig i juni at kostnadsoverskridelsene på prosjektet tilsvarte 100 millioner kroner, eller 25 prosent over det som tidligere hadde blitt rapportert. Det er disse utgiftene selskapet har hatt som trolig har vært utslagsgivende for dagens dramatiske hendelser.

Det vil bli bokført et tap i andre kvartal 2008.

Av Egil Kr. Solberg | 30.06.2008 kl.10:1