Menu

Solstad må bokføre et større tap

Solstad Offshore ASA har fått store kostnadsoverskridelse under bygging av et spesialdesignet fartøy ved Keppel Verolme i Rotterdam. Kostnadsøkningen er i størrelse 100 mill euro, som er ca. 25 % over det som tidligere har blitt rapportert.

Av admin | 02.06.2008 14:54:17

Det er selskapet MPU Offshore Lift ASA som bygger fartøyet ved Keppel. Solstad Offshore ASA (SOFF) har en eierandel på 30,23% i selskapet MPU. 

Solstad Offshore ASA skriver i en børmelding at skipet er spesialdesignet for bl.a. fjerning av offshore plattformer. Byggingen av dette fartøyet skal være meget komplekst. 

Denne økningen i byggekostnad må MPU hente inn i form av ny egenkapital.

Styret i SOFF er meget skuffet over denne uforutsette kostnadsøkningen og har bestemt seg for
å ikke delta i en kommende emisjon i MPU.

Dermed vil Solstad Offshore ASA bokføre ett større tap på investeringen i MPU. Størrelsen er avhengig av den videre prosessen i MPU for å fullfinansiere selskapet. SOFF`s samlede investering i MPU består av NOK 209 mill i aksjer og USD 31,7 mill i konvertibelt obligasjonslån.

Av Egil Kr. Solberg | 02.06.2008 kl.14:5