Menu

Solide resultat fra Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank fikk et driftsresultat etter tap for 2006 ble på 57,4 mill kr, 3,1 mill kr bedre enn i 2005. Etter skatt var resultatet i 2006 på 42,3 mill kr, et resultat som bidrar til en fortsatt god egenkapital og soliditet.

Av admin | 16.02.2007 13:54:32

Bankens driftsresultat før tap for 2006 utgjør 64,2 millioner kroner eller 1,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2005 var 60,0 millioner kroner eller 1,68 prosent. Resultatet for 2006 antas å bli noe bedre enn det som forventes å bli landsgjennomsnittet for 2006.

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2006 utgjør 6,7 millioner kroner, mot 5,7 millioner kroner for 2005. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør våre tap 0,17 prosent, mot 0,16 prosent året før. Våre tap er lavere enn forventet i budsjettet, men noe høyere enn landsgjennomsnittet.

Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2006 utgjør etter dette 42.292.041 kroner hvorav 3.000.000 kroner er foreslått avsatt til gavefond og 39.292.041 kroner er foreslått overført til Sparebankens fond.

Haugesund Sparebank fikk til sammen 1.564 nye kunder i 2006, og har nå totalt 23.055 kunder. Ved utgangen av 2006 utgjorde samlede innskudd fra kunder 3.492,3 millioner kroner. Dette er en økning på 717,1 millioner kroner eller hele 25,8 prosent.

Bankens samlede brutto utlån økte med 524,2 millioner kroner i 2006 og utgjorde 3.874,6 millioner kroner ved årsskiftet. Økningen er på 15,7 prosent mot 11,6 prosent i 2005. Utlånsøkningen er noe høyere enn det som fremgår av bankens planer og budsjetter, men på nivå med den gjennomsnittlige utlånsøkningen i alle landets sparebanker.

Haugesund Sparebank har en solid kapitaldekningsprosenten på 16,40 %, som er over bankens målsetting på 16 prosent og betydelig bedre enn gjennomsnittet for landets sparebanker på ca. 12,5 prosent. Det er spesielt gledelig at bankens kjernekapital er på over 14,5 prosent.
br>Av Egil Kr. Solberg | 16.02.2007 kl.13:5