Menu

Solid tall fra SR-Bank

Resultatet i SR-Bank løftes av høyere provisjonsinntekter og høy avkastning på investeringer. Resultatet økte med 65 mill kr til 1.161 mill. kr i 2006 i forhold til året før. Resultat etter skatt ble 914 mill kr mot 865 mill kr året før.

Av admin | 01.02.2007 20:21:28

Driftskostnadene økte med 16,4 prosent i 2006. Ifølge rapporten skyldes økningen kompetanseheving, nyansettelser og ekspansjon i nye geografiske områder.

– Vi er i sterk vekst og styrker markedsandelene innenfor alle virksomhetsområdene. Den høye utlånsveksten på 25 prosent reflekterer blant annet den meget gode mottakelsen vi har fått i Agderfylkene og Hordaland, samt at næringslivet i landsdelen ser optimistisk på fremtidsutsiktene med høy investeringsetterspørsel, uttaler administrerende direktør Terje Vareberg i en børsmelding fra selskapet.

Av Egil Kr. Solberg | 01.02.2007 kl.20:1