Menu
domstol konfliktråd
Arkivbilde: Domstol Konfliktråd

Solgte eiendommer to ganger

For ti år siden solgte en grunneier på Bømlo to eiendommer han allerede hadde solgt. Nå har Sunnhordaland tingrett avvist nytt søksmål.

Av admin | 25.04.2017 11:31:57

Da eiendommen ble solgt 12. april 2007, skulle grunneier ta seg av fradeling og overskjøting. Det skjedde aldri.

I 2014 tok kjøperen saken til retten, og skulle få skjøtet på en annen del av grunneierens eiendom. Men  grunneier hadde overdratt denne eiendommen til Bømlo kommune i 1999. Skjøtet var ikke tinglyst.

April 2016 gikk kjøperen til forliksrådet i Bømlo. Grunneieren ble dømt til å betale 276.969 kroner i erstatning. Han nektet og tok saken til retten.

Sunnhordland tingrett mener kjøperen var for sent ute da han tok saken til forliksrådet.

Nå må kjøperen betale grunneieren 57.500 kroner i saksomkostninger.

Dette skriver Haugesunds Avis.