Menu
domstol konfliktråd
Arkivbilde: Domstol Konfliktråd

Solgte eiendommer to ganger

For ti år siden solgte en grunneier på Bømlo to eiendommer han allerede hadde solgt. Nå har Sunnhordaland tingrett avvist nytt søksmål.

Av Therese Nordgård | 25.04.2017 11:31:57

Da eiendommen ble solgt 12. april 2007, skulle grunneier ta seg av fradeling og overskjøting. Det skjedde aldri.

I 2014 tok kjøperen saken til retten, og skulle få skjøtet på en annen del av grunneierens eiendom. Men  grunneier hadde overdratt denne eiendommen til Bømlo kommune i 1999. Skjøtet var ikke tinglyst.

April 2016 gikk kjøperen til forliksrådet i Bømlo. Grunneieren ble dømt til å betale 276.969 kroner i erstatning. Han nektet og tok saken til retten.

Sunnhordland tingrett mener kjøperen var for sent ute da han tok saken til forliksrådet.

Nå må kjøperen betale grunneieren 57.500 kroner i saksomkostninger.

Dette skriver Haugesunds Avis.