Menu

Søker senior NM i friidrett til Haugesund

Formannskapet i Haugesund har besluttet å støtter søknaden fra HIL om å arrangere senior NM i friidrett i Haugesund i 2015.

Av admin | 26.01.2013 11:06:50

Formannskapet forutsetter at det legges opp til mest mulig kostnadseffektive løsninger i de investeringene som skal foretas. Det må også avklares hvilke muligheter som foreligger for medfinansiering fra fylkeskommunen, klubben, spillemidler og eventuelle private sponsorer.

Av Egil M Solberg | 26.01.2013 kl.11:06