Menu
lanbruk bonde

Søker om 520 millioner

Rogalandsbøndene har søkt Innovasjon Norge om til sammen 520 millioner kroner til investeringer på gårdene sine til neste år.

Av admin | 03.04.2017 05:59:09

Potten til fordeling er til sammen på 42 millioner kroner, melder NRK.

Det er over 100 bønder som har sendt inn søknad.