Menu

Små endringer i boligbyggingen

Foreløpige tall viser at boligbyggingen hittil i år er på omtrent samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Antall igangsatte boliger gikk ned med 1,5 prosent i årets tre første måneder.

Av admin | 12.05.2010 14:29:35

Det er størst nedgang innenfor næringsbygg. I januar-mars er det til sammen registrert igangsatt vel 921 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Det er 9,8 prosent mindre bruksareal enn i samme periode i fjor.

Av Egil M Solberg | 12.05.2010 kl.14:29