Menu
Både Finansminister Siv Jensen og lokalpolitiker Terje Halleland fra Frp snakket mye om å fjerne skatten på arbeidende kapital under valgkampen. Nå kan det se ut til at de får gjennomslag for saken. FOTO: Privat

Slutt på beskatning av arbeidende kapital

I statsbudsjettet for 2018 går regjeringen inn for å fjerna eiendomsskatten på maskiner og utstyr. Næringsdrivende må i dag ofte låne penger eller si opp folk for å betale skatt på utstyr de eier.

Av Egil M Solberg | 17.10.2017 21:57:10

Eiendomsskatten på maskiner og utstyr skal avvikles i løpet av fem år.

For å lette overgangen for kommunene som mister skatteinntekter foreslår regjeringa en overgangsordning på fem år.

Reglene skal tre i kraft fra 2019, med en overgangsordning fram til 2023.

Mer penger til kommunene
Fra 2017 til 2018 vil kommuner i Rogaland få en vekst i kommunenes frie inntekter på rundt 3,1 prosent.

Dette skal være med på å demme opp for tapte skatteinntekter fra endringene i Eiendomsskatten.