Menu
Illustrasjon: Fjord Motorpark

Slutt for Fjord motorpark?

Det er lagt ned enormt mye tid og arbeid for å få etablert Fjord Motorpark, men nå kan drømmene bli knust. Etter ekspropriasjons-tapet i lagmannsretten vil ikke ordføreren fremme nytt forslag.

Av Egil M Solberg | 26.01.2016 23:07:59

Det ble en skikkelig blåmandag for entusiastene bak Fjord Motorpark i går, da Gulating lagmannsrett kjente ekspropriasjonen av 521 mål på Helganes som ugyldig.

«Etter en samlet bevisvurdering finner lagmannsretten at med de grunnleggende feil ved saksbehandlingen som her ble gjort, må dette innebære at ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig», heter det i dommen.

– Som ordfører og politisk leder vil jeg ikke ta initiativ til å fremme denne saken på nytt, sier ordfører Jarle Nilsen til Karmøynytt.

Dermed kan planene for en motorpark være knust. En ubetinget seier for grunneierne som har kjempet for å få stanset planene i flere år.