Menu
sprinkleranlegget

Slokkeanlegg redder liv

Natt til 2. september 2014 brøt det ut brann i det tekniske rommet på «Stølsberg 33», et botiltak for personer med funksjonshemming i Tysvær kommune. Da berget sprinkleranlegget liv.

Av Egil M Solberg | 05.05.2015 13:32:29

Det bodde fire personer på senteret, som er bemannet døgnet rundt. Skumisolasjonen i varmtvannsberederen tok fyr og førte til stor røykutvikling. Fordi døra til rommet var åpen, ble store deler av fellesarealene røyklagt. Bygget hadde sprinkleranlegg som løste ut og bidro til å redusere brannspredningen.

DSB og DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) har evaluert brannen. Hovedkonklusjonen er at det automatiske sprinkleranlegget bidro til å sikre nok tid til å evakuere beboerne, fordi disse ikke kunne evakuere på egenhånd.

Alle kommuner bør vurdere ettermontering av automatiske slokkeanlegg i bygg der beboerne ikke har mulighet til å evakuere ved egen hjelp, lyder anbefalingen i rapporten.

Dette melder Tysvær kommune i dag.