Menu

Slo ned dørvakt

En britisk statsborger bosatt i Norge tok det ikke pent da han, sterkt beruset, ble nektet inngang til en pub i Vindafjord. Han gikk bort før han vendte om og slo ned dørvakten til utestedet.

Av admin | 28.05.2014 14:21:23

Den 37 år gamle mannen slo dørvakten hard i hodet med knyttet hånd, noe som førte til at dørvakten falt og slo seg i en betongvegg. Hendelsen fant sted i september 2013.

37-åringen er nå dømt til 36 dager i fengsel og sa seg villig til å betale utgiftene vakten hadde hos legevakten.

Av Eirin Marthinussen | 28.05.2014 kl.14:19