Menu

Slipper fengsel fordi politiet glemte sakene

En 19-åring av utenlandsk opprinnelse slipper å sone i fengsel, til tross for at han har gjort seg skyldig i en lang rekke lovbrudd. Bakgrunnen er at han tidligere i år ble dømt for andre mer alvorlige forhold og at de nye forholdene da ble glemt.

Av admin | 27.08.2013 14:34:08

Ifølge aktor ble de uoppgjorte forholdene oppdaget da den forrige saken skulle arkiveres.

Mannen sto denne gang tiltalt for besittelse av metamfetamin, tyveri av bensin, forfalsket nummerskilt, flere biltyverier, bilkjøring uten førerkort, og fartsovertredelser.

Mannen er dømt til å betale for bensinen han lot være å betale for, men fengselstraffen ble 60 dager betinget. Dermed slipper han fengsel om han ikke gjentar den kriminelle aktiviteten.

Han ble 16. mai i år straffedømt for vold og trusler mot offentlig tjenestemann, vinningsforbrytelser, overtredelser av veitrafikklovgivingen og narkotikalovgivningen. Han fikk da ni måneder i fengsel, men ble prøveløslatt den 2. juli i år, etter halvannen måned.

Av Egil M Solberg | 27.08.2013 kl.14:30