Menu

Slår alarm om hjemmetjenesten

Arbeidslister fra hjemmetjenesten i Haugesund, som Haugesunds Avis har fått tilgang til, viser at mange får mindre hjelp enn de har krav på.

Av admin | 21.05.2014 06:42:29

Ansatte slår nå alarm, men de gjør det anonymt, fordi de frykter represalier fra kommunen. De ansatte forteller at de må gjøre inntil 10 timers jobb på 6 timer.

Helsesjef
Tone B. Steinsvåg sier det blir ekstra press på de ansatte når
sykefraværet er høyt, men hun avviser at situasjonen er
uforsvarlig.

Hun avviser at de ansatte ikke blir hørt og sier de har både verneombud og tillitsvalgt å ta opp saker med.

Av Rolf Helge Tveit | 21.05.2014 kl.06:42