Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Skulle betalt 1,5 mill i skatter

En 67 år gammel mann er dømt for ikke å ha ført fullstendig regnskap i sitt enkeltmannsforetak over flere år. I perioden har han unndratt seg 1,5 millioner kroner i skatt.

Av Egil M Solberg | 06.12.2017 11:20:55

Mannen unnlot helt eller delvis å føre eller sørge for at det ble ført fortløpende og fullstendige regnskap for foretaket i perioden 2011 til 2014.

Overtredelsen anses som vesentlig fordi det legges vekt på unnlatelsens varighet og at kontrollen med skatte og avgiftsoppgjør er vesentlig vanskeliggjort som følge av unnlatelsen, samt at foretaket hadde betydelig omsetning i den aktuelle perioden.

Dette medførte at han unndro merverdiavgift fra staten med minst 327.000 kroner, samt at han unnlot å levere selvangivelse med næringsoppgave fra sitt enkeltpersonforetak og således unnlot å oppgi inntekter til beskatning med minst 1.2 millioner kroner.

Straffen ble en bot på 20.000 kroner.

Han ble også ilagt betinget fengselstraff på 90 dager. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.