Menu

Skryt til Haugesund

68 % av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Rogaland i 2011, var i arbeid eller utdanning i november året etter.

Av admin | 30.05.2014 05:54:09

Haugesund er blant kommunene som gjør det best, viser tall fra Fylkesmannen. Haugesund fikk 63 % i arbeid eller utdanning gjennom introduksjonsprogrammet i denne perioden.

Av Rolf Helge Tveit | 30.05.2014 kl.05:54