Menu
Tore Thomassen

Skred- og jordskjelvjakt i Bjørnefjorden

Ingeniører og geologer har kartlagt hva som har utløst skred i Bjørnefjorden i forberedelsene på den planlagte broen. De har blant annet funnet ut at skred kan ha blitt utløst av jordskjelv.

Av Tomas Johannessen | 09.02.2018 06:47:49

Thomassen har sammen med geologer utredet skredfaren i forbindelse med kartlegging av hvor man kan plassere ankrene som skal holde oppe den nye broen over Bjørnefjorden.

Teamet har blant annet kartlagt hva som har utløst skred opp gjennom tidene og har også undersøkt havbunnen for finne ut kvaliteten på jordmassen.

Ved hjelp av en undervannsrobot har geologene funnet ut at flere skred sannsynligvis har skjedd på grunn av jordskjelv.

Thommassen sier at man må være forberedt på at det kan gå skred i Bjørnefjorden.