Menu

Skøytebane i Haugesund sentrum?

Kommunepolitikerne i Haugesund skal ta stilling til ny reguleringsplan for Landmannstorget. Ansiktsløftet kan resultere i skøytebane, konsertarena og eller torghandel midt i sentrum.

Av admin | 05.02.2007 19:13:34

Bakgrunnen er at nesten ingen i Haugesund bruker Landmannstorget. Arkitektsfirmaet Opus har fått i oppdrag å tegne den nye Steinparken eller Landmannstorget. De skisserer muligheten for både skøytebane, konsertarena og torghandel til mellom 6 og 7 millioner kroner.

Dersom kommunepolitikerne ønsker det, kan det nye landmannstorget stå ferdig til neste år.

Av Egil Kr. Solberg | 05.02.2007 kl.19:1