Menu

– Skogeiere bryter loven

Mer enn tredjedel av skogeirne i Rogaland bryter norsk lov. Når de har felt en skog planter de ikke nytt, slik de er pålagt.

Av admin | 10.10.2016 08:35:17

Når areal gror igjen og ikke blir brukt går samfunnet glipp av store verdier, mener skogbrukssjef i Tysvær, Jan Erik Larsen ifølge NRK.

Etter en foryngelseshogst plikter skogeieren å forynge feltet innen rimelig tid.

Avhengig av hogstform, feltets størrelse, arrondering, beliggenhet, hellingsforhold, treslag, vegetasjonstype, bonitet og økonomi velges foryngelsesmåte. For å unngå økonomisk tap, må det etableres ny skog så snart som mulig.