Menu

Skjerpet kontroll med trygdejuks

1 690 personer ble anmeldt for å ha svindlet trygdeordninger i NAV i 2006. Dette er 449 flere enn i 2005. Det ble svindlet for 188 millioner kroner, 45 millioner mer enn i 2005. Kontrollen er nå skjerpet.

Av admin | 07.02.2007 12:15:33

Dagpenger og stønad til enslige forsørgere er de ordningene der antall anmeldelser øker mest.

– Det er alvorlige angrep på våre grunnleggende velferdssystemer at personer bevisst holder tilbake opplysninger om at de allerede er i arbeid mens de mottar stønad, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

1140 personer ble anmeldt for å ha svindlet 83 millioner kroner i dagpenger i fjor. Det betyr en økning på 431 personer og 24 millioner kroner i forhold til 2005. Antall personer som er anmeldt for å ha misbrukt dagpengeordningen har dermed økt med 60 prosent i 2006.

– Den store økningen skyldes flere forhold, men tettere oppfølging av de arbeidssøkende og større effektivitet i de maskinelle kontrollene er hovedårsaken, sier Saglie.

Høyeste anmeldt beløp er 420 000 kroner, mens gjennomsnittsbeløpet er ca. 74 000 kroner.

Av Egil Kr. Solberg | 07.02.2007 kl.12:1