Menu
karmoy rådhus

Skjebnedag for Fjord Motorpark

For å gjennomføre en støyanalyse må Fjord Motorpark få et ekstra tilskudd på 800.000 kroner fra Karmøy kommune. Formannskapet sa nei, men i kveld skal kommunestyre avgjøre saken.

Av Egil M Solberg | 31.10.2016 15:58:37

Uten en slik støtte blir det ikke mulig å gjennomføre støyanalysen, noe som kan bety slutten på hele prosjektet.

I saksframstillingen skriver rådmannen ifølge Haugesunds Avis at driftstilskudd til motorparken blir behandlet i 2017-budsjettet.

Han forslår et driftstilskudd neste år på 1,5 millioner kroner.