Menu
Flyktninger

Skeptiske til mottak

Et klart flertall av folk her i landet er positive til å ta inn flyktninger, men folk ser helst at mottakene ikke kommer i eget nærområde.

Av admin | 09.11.2015 09:41:55

Halvparten av oss er skeptiske til å få et flyktningmottak eller asylmottak nær der vi bor, viser en undersøkelse, gjort for P4 Nyhetene.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere mener det handler om mangel på informasjon og oppfordrer kommuner til å kalle inn til folkemøter når de planlegger et mottak